ISK Zuid

ISK Zuid bestaat uit één locatie:

Zuidrand School for Sport & Lifestyle

Beumershoek 3, 3085 EA  Rotterdam

Deze locatie is bereikbaar op tel. 010 - 481 08 70